Brunsbo-Hotell-Gästgiveri och Biskopsgård-Skara

    Lite av Brunsbos historia.
    Biskop Brynolf Karlsson köpte gården år 1405. Brunsbo var sedan biskopsgård fram till 1935.
    Jesper Svedberg, biskop i Skara 1703 – 1735, skrev många psalmer och böcker. Han startade även det första tryckeriet i Skara och 1695