Blogg

Senaste från oss

Bröllop-Hotell-Gästfiveri-Biskopgård-Skara

Bröllop-Hotell-Gästfiveri-Biskopgård-Skara

Bröllop
Stora dagar förtjänar noggrann planering. I vår miljö skapas en stämning som är en sådan dag värdig, oavsett om det är ett jubileum, jul eller födelsedag. Vi gör allt vi kan för att ni ska ha en lyckad tillställning.

Brunsbo Biskopsgård skänker trygghet och service till våra gäster från första stund.
Kom och fira ditt livs kanske största dag i vår unika, historiska omgivning. Här kan ni planera och utforma festen så att den uppfyller varje tänkbart önskemål.

Brunsbo-Hotell-Gästgiveri och Biskopsgård-Skara

Brunsbo-Hotell-Gästgiveri och Biskopsgård-Skara

Lite av Brunsbos historia.
Biskop Brynolf Karlsson köpte gården år 1405. Brunsbo var sedan biskopsgård fram till 1935.
Jesper Svedberg, biskop i Skara 1703 – 1735, skrev många psalmer och böcker. Han startade även det första tryckeriet i Skara och 1695

Skara domkyrka 3 Km. från Brunsbo Gästgifveri hotell och Biskopsgård

Skara domkyrka 3 Km. från Brunsbo Gästgifveri hotell och Biskopsgård

Skara domkyrka har anor från 1000-talet, men den nuvarande höggotiska stilen stammar ursprungligen från 1300-talet. Kvar från 1000-talet är bland annat en för svenska förhållanden unik krypta, ett sista vilorum för stiftets första biskopar. Nuvarande koret tillkom vid 1200-talets början, och långhuset jämte tvärskeppet fick sin huvudsakliga form vid 1300-talets början, varigenom hela byggnaden fick en höggotisk prägel. Dessa delar var och är uppförda av sandsten från Västergötland. Skara domkyrka skadades och restaurerades vid flera tillfällen (bland annat i krigen med Danmark och vid stadsbränder under bland annat 1700-talet). Skara domkyrka är i sitt nuvarande skick en i väsentliga delar modern byggnad, vari ingår omfattande rester av en medeltida anläggning.

Hornborgasjön, 9 km från Brunsbo Gästgifveri och hotell

Hornborgasjön, 9 km från Brunsbo Gästgifveri och hotell

När vårvintern gör dagarna ljusare kommer de inflygande i tusental. Tranan stannar under några intensiva veckor. Ännu fler är de personer, från jordens alla hörn, som gör ett besök för att höra vårens fanfar. Att få uppleva den spektakulära dansen är en otrolig och fantastisk upplevelse.

Brunsbo Äng 500 meter från Brunsbo Gästgiferi och Hotell

Brunsbo Äng 500 meter från Brunsbo Gästgiferi och Hotell

Ängen som idag är naturreservat, har under 1000 talet varit vikingaby. Under biskoparnas tid betesplats för gårdens djur. Fortfarande idag betar djuren, vilket skapar förutsättning för en rik flora och fauna. Välkommen till Ekarnas land, ett landskap som Astrid Lindgren hade gillat. Du tar dig med fördel hit med våra lånecyklar.